• 26 พ.ย. 2559 ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก การแปรงฟันเด็กอายุ 3-6 ปี

    เครือข่ายลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข (สสส.) ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย

  • 26 พ.ย. 2559 ลูกรักฟันดี เริ่มที่ซี่แรก การแปรงฟันเด็กอายุ 6 เดือน-1.5 ปี

    เครือข่ายลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข (สสส.) ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย

  • 26 พ.ย. 2559 ลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก

    เครือข่ายลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข (สสส.) ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย