ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้มาปฏิบัติหน้าที่ประธาน ชมรมของเราในวาระนี้ แม้ว่าดิฉันจะมีโอกาสได้ทำงานให้กับชมรมฯมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ก็มักเลือกรับผิดชอบเฉพาะงานวิชาการที่(คิดว่า)เป็นความถนัด แม้จะเคยทำมาตั้งแต่คิดและทำทุกอย่างเอง พัฒนาขึ้นมาเป็นแค่เริ่มคิดก็มีคณะกรรมการที่เข้มแข็งมาร่วมคิดร่วมทำจนสำเร็จ น้องๆที่ทำงานมาด้วยกันจะทราบเลยว่าดิฉันคุ้นเคยกับการเป็นพี่ใหญ่คิดให้น้องๆทำโน่นทำนี่ให้มานานเพียงใดแล้ว ยังขอบคุณอยู่ในใจทุกครั้ง แม้จะรู้แล้วว่าไม่เหนื่อยเพราะทีมงานมีประสิทธิภาพจริงๆ แต่การมารับหน้าที่ประธานในครั้งนี้เหมือนเอาทุกขั้นตอน ทุกด้าน ทุกงานมารวมกัน ความรับผิดชอบนี้ช่างยิ่งใหญ่ ความรู้สึกหนักในใจ ทั้งตระหนักดีถึงภาระกิจมากมายและหลากหลายที่รออยู่ ที่จะท่วมทับลงบนภาระงานประจำที่มีมากอยู่เดิมแล้ว ประกอบกับอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ประเทศเราได้เผชิญในปี 2554 ที่กลืนเวลาช่วงหนึ่งของเราหายไป คณะกรรมการชุดนี้จึงเปิดตัวออกมาค่อนข้างช้า

แต่เมื่อคิดว่าสิ่งเหล่านี้มาพร้อมกับการได้เห็นชมรมของเราเติบโตขึ้นในทุกๆมิติ มีบทบาทเป็นที่พึ่ง เป็นฝ่ายสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกและ เพื่อนร่วมวิชาชีพ มีกิจกรรมและผลงานร่วมกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่มีเป้าหมายเพื่อสุขภาพของเด็กเหมือนกัน มีส่วนสนับสนุนให้วิชาชีพทันตกรรมสำหรับเด็กเข้มแข็งขึ้น ก็เกิดปณิธานที่จะสานต่อและสร้างสรรค์สิ่งเป็นประโยชน์ให้อย่างต่อเนื่องเพิ่มพูน ประกอบกับได้แรงใจจากพี่น้องคณะกรรมการที่เคยร่วมงานกันมาทั้งในภาคของชมรมฯและภาคการทำงานประจำซึ่งพร้อมด้วยกำลังและความสามารถ ในใจก็เบาลงและตั้งใจว่าเราจะเดินไปด้วยกันอย่างดีที่สุดเพื่อเพื่อนสมาชิกและสุขภาพของเด็กไทย

กิจกรรมและแนวทางใดที่สมาชิกตอบรับและพอใจจะคงไว้และพัฒนา สิ่งใดที่ยังขาดหาย หรือเป็นความต้องการใหม่ๆของสมาชิก ดิฉันและคณะกรรมการยินดีที่จะสร้างขึ้น ดิฉันขอขอบคุณสมาชิก คณะกรรมการและท่านที่ปรึกษาทั้งในอดีตและปัจจุบัน และผู้มีอุปการคุณ ทุกท่านมีส่วนช่วยให้ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทยเติบโตและเข้มแข็งเพื่อพวกเราทุกคน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ

ประธาณชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กแห่งประเทศไทย วาระ 2555 -2556